linjefag

A-Klassen

«A-klassen» er skolens linje for søkere med særskilte behov for oppfølging i skole, fritid og internat.

Her får alle et fullverdig folkehøyskoleår uavhengig av læringsevner og mestringsnivå. Med i klassen er miljøarbeidere og assistenter som gir veiledning og oppfølging fra morgen til kveld etter studentenes behov. Opptaket til denne linjen starter i oktober.

Fag/emner:
  • Båtliv/friluftsliv – båtopplæring, padling, seiling, natur & miljø, overnattingstur
  • Hest – prosjektuker med stell av hest og ridning
  • Kroppsøving – svømming i egen svømmehall, trening, ballspill, kosthold & ernæring
  • Bo-trening – praktisk trening på å bo alene. Orden og renhold, matlaging & økonomi
Mål:

• Å gi unge med lærevansker og funksjonshemninger et fullverdig folkehøyskoleår.

• Å gi elevene utfordringer faglig, personlig og sosialt slik at de utvikler større selvstendighet og trygghet med tanke på fremtidig deltakelse i samfunns og arbeidsliv.

Internat:

Elevene i «A-klassen» bor i samme internat som de andre elevene, men får betydelig mer oppfølging og hjelp. De bor på enerom for å kunne konsentrere seg om bo-treningen.

Fritid:

Miljøarbeidere assisterer med å tilrettelegge fritidsaktiviteter slik at alle kan være aktive sosialt. Det er både faste organiserte aktiviteter og muligheter for egne aktiviteter hver dag.

Særskilt tilrettelegging:

Det gis tilpasset opplæring i undervisningen og individuell veiledning på fritid og i internatet. Tilrettelegging og veiledningsbehov kartlegges og avtales med eleven, foresatte og evt. andre i støtteapparatet rundt eleven. Elevene i «A-klassen» har egne kontakter blant miljøarbeiderne. Kostnadene ved linja er grunnet bemanning og tilrettelegging betydelig høyere enn en ordinær linje. Elever har anledning til å søke offentlig finansiering. Ta kontakt for mer informasjon.

Et hav av muligheter

På Risøya kan du ha allsidig og variert timeplan. Med linjefag , sideemne og valgfag kan du sette sammen ditt drømmeår, og ha tre ulike fag i uka.MER INFORMASJON FRA LINJA

Klasseturer i nærområdet (Lyngør fyr, kanotur, fjelltur)

IMG_27112891.JPG#asset:340

Vi drar på tur med båt i skjærgården og overnatter på Lyngør Fyr. I skogen padler vi kano og overnatter ute, og i høyfjellet overnatter vi på Turistforeningens hytter. Turene er inkludert i skolepengene.

Stipendiatene

Denne gjengen har et praksisår ved skolen og assisterer både lærere og miljøarbeidere. De hjelper til å tilrettelegge hverdagen for elevene.

stipp.jpg#asset:341

Teamet

Støtteapparatet rundt elevene samarbeider om tilrettelegging og veiledning, og i det daglige møter du disse fire lærerne:

team.jpg#asset:342
Portrett Jorun

LINJELÆRER

Jorunn Fagermyr
(+47) 37 19 93 55
jorunn.fagermyr@risoy.fhs.no

FELLESREISE OG FELLESFAG

Alle studenter har fellesfaget Leve og lørdagsseminar. På vinteren drar alle linjer sammen på fellesreise til høyfjellet.

Les mer

LINJEFAG

Studieretningen du velger for hele året.

SIDEEMNER

Fordypningsfag du velger før og etter jul.

VALGFAG

Fag du velger fire ganger i året.

STUDIEREISER

Reiser du kan velge i tillegg til linjereisene.

Design og utvikling: innoventi

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no