linjefag

Stipendiat

Miljøarbeid, omsorgsarbeid og ledertrening i et levende folkehøyskolemiljø.

Stipendiatordningen er et skoletilbud til elever som har gjennomført ett år på folkehøyskole eller tilsvarende og ønsker et allsidig praksisår. Ordningen er mer som en lærlingordning enn et ordinært studietilbud. Stpendiatene får en blanding av undervisning, selvstendige oppgaver og arbeid med veiledning og får ta del i alle sider ved skolen både som utdanningsinstitusjon og arbeidsplass. De følger elevenes reglement og har elevers rettigheter, men blir behandlet som skolens personale. Skoleåret følger skolens skolerute pluss planleggingsdager. Ukeplanen inneholder både undervisning, oppgaver og arbeid.
Et år til å utfordre deg selv og få personlig veiledning!

  • Videreutvikle dine faglige og personlige evner?
  • Være med å skape og tilrettelegge et godt miljø for alle!
  • Arrangere fritidsaktiviteter og sosiale samlinger!
  • Være assistent og hjelpeinstruktør!
  • Gi støtte og assistanse til funksjonshemmede elever!
Portrett Arnljot

LINJELÆRER

Arnljot Austvik
(+47) 37 19 93 58
arnljot.austvik@risoy.fhs.no

FELLESREISE OG FELLESFAG

Alle studenter har fellesfaget Leve og lørdagsseminar. På vinteren drar alle linjer sammen på fellesreise til høyfjellet.

Les mer

LINJEFAG

Studieretningen du velger for hele året.

SIDEEMNER

Fordypningsfag du velger før og etter jul.

VALGFAG

Fag du velger fire ganger i året.

STUDIEREISER

Reiser du kan velge i tillegg til linjereisene.

Design og utvikling: innoventi

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no