Kostnader

​Undervisningen i folkehøyskolene er gratis. Studentene betaler for kost og losji og for utgifter til utstyr og reiser. I prisene ligger alle nødvendige utgifter, slik at det ikke skal komme ukjente pliktige småbeløp i tillegg.

Fellesutgiftene dekker:

 • Felles undervisnings-materiell, utstyr, bøker, m.m.
 • Årbok.
 • Ekskursjoner.
 • Vinteraktivitetsuke på fjellet.
 • Kostnader ved valgfag.
 • Kostnader ved sideemne. (Gjelder ikke dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 3500,- pga. utgifter til materiell og sertifisering.)

Noen linjer krever personlig utstyr som ikke inngår i linjetillegget. Se mer om dette i egne linjeskriv.

Innmeldingspenger 

Ved bekreftelse på at du tar imot tildelt skoleplass, betaler du kr. 2000,- i innmeldingspenger.

Betaling 

Innbetalinger til skolen er tilpasset Lånekassens utbetalinger. Ved avbrutt skoleår, uansett årsak, betales det for 6 uker etter sluttdato.

Stipend og lån kan søkes i Statens lånekasse for utdanning. Spørsmål om lån og stipend rettes til Statens lånekasse på tlf. 04545 (telefontid 12.00-15.00) Studentene søker direkte til Lånekassen på Internett. Det er studentenes ansvar å søke stipend og lån! Mer info på www.lanekassen.no.

Kostnad for de ulike linjene:

Total kostnad for et skoleår er satt sammen av kostnader til kost/losji (72000,-), kostnad til fellesutgifter (12000,-) og kostnad til linjeutgifter.

Kostnad for kost/losji og kostnad til fellesutgifter er lik for alle og utgjør kroner 84000,-, i tillegg kommer altså kostnad til linjeutgifter. Summen pr linje ser du her:

Aktiv bo og fritid: 84000,- + 20000,- gir totalsum 104000,-

Dykking: 84000,- + 20000,- gir totalsum 104000,-

Seil-surf-kite: 84000,- + 20000,- gir totalsum 104000,- 

Redning, sikkerhet og ledelse: 84000,- + 20000,- gir totalsum 104000,-

Trening, friluftsliv og reise: 84000,- + 21000,- gir totalsum 105000,-

Musikal, artist, reise: 84000,- + 21000,- gir totalsum 105000,-

Tegne, male, reise: 84000,- + 21000,- gir totalsum 105000,-

Reise, livsstil, helse: 84000,- + 21000,- gir totalsum 105000,-

Reise, aktivitet, Gopro: 84000,- + 21000,- gir totalsum 105000,-

Kostnader for særskilt tilrettelegging må påregnes. Det kan søkes offentlig støtte til dette. Kontakt skolen for informasjon.

Eventuelle tillegg:

 • Båtførerprøven inngår i noen linjer og kan også velges som valgfag. Eksamensgebyr ca. kr. 700,-.
 • På grunn av en usikker valutasituasjon kan det komme til å påløpe ekstra kostnader i forbindelse med linjereiser til utlandet.
 • Dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 3500,- pga. utgifter til materiell og sertifisering.
 • Enkeltrom koster kr 4000,- pr år. Vi kan ikke love enkeltrom til alle som ønsker det.

Studiereiser er, i motsetning til linjereiser, åpne for alle som ønsker å delta. Kostnader i forbindelse med studiereiser kommer i tillegg. Linjereiser er inkludert i linjetillegget. Prisene på studiereiser er avhengige av antall reisende, endringer i kurser og destinasjoner. Vi kan derfor kun oppgi omtrentlige priser for disse reisene.

 • Seiling Kroatia ca. 8-9000,-
 • Verdensmetropolen New York ca. 12-13000,-
 • Dykking Maldivene ca.21-22000,-
 • Europa ca. 6-7000,-

Forsikringer:

Du trenger reiseforsikring og innboforsikring. Sjekk om du allerede har hjemforsikring, felles reiseforsikring eller lignende som dekker dine behov for reise og fritid.

Husk å undersøke dette – før uhellet er ute!

Gå tilbake

Design og utvikling: innoventi

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no