Grønn dannelse

Slik jobber Risøy Folkehøgskole for klima og miljø


  • Miljøfyrtårn - kortreist og godt: Risøy Folkehøyskole var den første folkehøyskolen i Norge som ble Miljøfyrtårnsertifisert. Vi rapporterer årlig våre resultater i arbeidet med å bli mer bærekraftig.
  • Fairtrade: Betyr at vi er opptatt av å bruke rettferdige matvarer på kjøkkenet og at vi underviser om rettferdig handel.
  • Miljøråd: Studentens klimaråd jobber for å redusere skolens klima-/økologiske avtrykk. Vi setter inn en klimakvote i vårt eget klimafond, og hvert år bestemmer vi oss for et nytt, grønt formål disse pengene skal gå til.
  • Klimafond: For å minske våre miljøavtrykk, har vårt klimafond tidligere gått til bevegelsesstyrt lys i våre lokaler. Et annet år investerte vi i sparkesykler - et grønt, morsomt og helsefremmende transportmiddel som blant annet gjør turen til nærbutikken på andre siden av brua til en luftig lek.
  • Maldivene: Korallrevene er kanskje verdens viktigste økosystemer, og disse må vi ta vare på. Studieturen til Maldivene byr både på masse kunnskap om korallrev og sårbare økosystemer, samt at vi arbeider aktivt med restaurering av korallrevene.
  • Strandryddedag: Forsøpling av strendene våre og plastavfall i havet er i vinden som aldri før. På Risøya har vår årlige strandryddedag forlengst blitt en institusjon - den er både lærerik og inspirerende.
  • Spøkelsesfiske: Norge har en lang kystlinje og en rik og stolt fangsttradisjon. Det fører dessverre med seg mye forlatt fiskeutstyr som blir liggende å forurense, spøkelsesfiske eller ødelegge sjøen på andre måter. Derfor bruker vi vår dykkerkompetanse til å rydde opp forlatt fiskeutstyr. Bra for folk og bra for fisk.
  • Grønn dannelse: Grønn kunnskap må tilegnes gjennom opplevelser. Disse opplevelsene finner vi hjemme på øya vår, ute i verden, i samtaler med både lokale og eksperter. Ved å tenke både lokalt og globalt, gjør vi alle våre handlinger glokale.
  • Raet og naturen som klasserom: Risøya ligger midt i Raet, Norges nyeste nasjonalpark. Vi har derfor muligheten til å studere vill natur og menneskers inngripen i denne på nært hold.


Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no