Grønn dannelse

På Risøya har vi i mange år jobbet med miljø og bærekraft i fellesfag, på alle linjer og på alle reiser. Vi en del av folkehøyskolenes bærekraftvedtak om 40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

SLIK JOBBER VI FOR KLIMA OG MILJØ:

 • Bærekraftvedtak: For å redusere våre klimagassutslipp reiser vi mindre med fly, vi reiser kortere, og enkelte reiser er flyttet fra fly til buss.
 • Miljøfyrtårn: Risøy folkehøyskole var den første folkehøyskolen i Norge som ble miljøfyrtårnsertifisert. Vi rapporterer årlig våre resultater i arbeidet med å bli mer bærekraftig.
 • Fairtrade: Betyr at vi er opptatt av å bruke rettferdige matvarer på kjøkkenet og at vi underviser om rettferdig handel.
 • Klimaråd/klimafond: Elevenes klimaråd jobber for å redusere skolens klima- og økologiske avtrykk. Vi setter inn en klimakvote i vårt eget klimafond, og hvert år bestemmer vi oss for et nytt, grønt formål disse pengene skal gå til. Klimafondet har tidligere gått til frukthage, geiter på øya og sparkesykler - et grønt, morsomt og helsefremmende transportmiddel som blant annet gjør turen til nærbutikken på andre siden av brua til en luftig lek.
 • Maldivene: Korallrevene er kanskje verdens viktigste økosystemer, og disse må vi ta vare på. Studieturen til Maldivene byr både på masse kunnskap om korallrev og sårbare økosystemer, samt at vi arbeider aktivt med restaurering av korallrevene.
 • Strandryddedag: Forsøpling av strendene våre og plastavfall i havet får heldigvis mye oppmerksomhet for tiden. På Risøya har vår årlige strandryddedag for lengst blitt en institusjon - den er både lærerik og inspirerende. Risøy folkehøyskole er støttemedlem i Hold Norge rent.
 • Spøkelsesfiske: Norge har en lang kystlinje og en rik og stolt fangsttradisjon. Det fører dessverre med seg mye forlatt fiskeutstyr som blir liggende å forurense, spøkelsesfiske eller ødelegge sjøen på andre måter. Derfor bruker vi vår dykkerkompetanse til å rydde opp forlatt fiskeutstyr. Bra for folk og bra for fisk.
 • Grønn dannelse: Grønn kunnskap må tilegnes gjennom opplevelser. Disse opplevelsene finner vi hjemme på øya vår, ute i verden, i samtaler med både lokale og eksperter. Ved å tenke både lokalt og globalt, gjør vi alle våre handlinger glokale.
 • Raet og naturen som klasserom: Risøya ligger midt i Raet, Norges nyeste nasjonalpark. Vi har derfor muligheten til å studere vill natur, og menneskers inngripen i denne, på nært hold.
 • Vegetar: Vi tilbyr vegetarisk mat til de som ønsker det. Uten ekstra kostnader!
  Gå tilbake

  Risøyveien 15, 4912 Gjeving
  Tlf: 37 19 93 50
  post@risoy.fhs.no