Grønn dannelse

Det er viktig for oss å sette miljøproblematikk på timeplanen. Vi kaller det grønn dannelse.

Risøy Folkehøyskole grenser til Norges nyeste nasjonalpark – Raet nasjonalpark.  Et fantastisk klasserom som inviterer til unike naturopplevelser. 

Skolen er sertifisert miljøfyrtårn-bedrift, og vi er fairtradeskole. Vårt kjøkken jobber aktivt for å øke andelen av økologiske, kortreiste og rettferdige produkter til matlagingen, og vi har et eget miljøråd ved skolen som skal jobbe for ytterligere reduksjon av skolens økologiske fotavtrykk.

Alle våre fag har mål om bærekraftig utvikling i sine fagplaner, og det samme gjelder for våre reiser. 

Skolen har også vært med i et Nordisk samarbeid for utvikling av retningslinjer for glokale omstillingssentre. Begrepet glokalt spiller på sammenhengen mellom lokalt engasjement og globale resultater. Retningslinjene er disse:

  • Skolens satsing på miljø og omstilling er forankret hos eiere og i ledelsen.
  • Omstillingsspørsmål er en viktig del av skolens undervisning og i driften av internatet. 
  • Skolens målsetting er å være langt framme når det gjelder omstillingsspørsmål og å være et forbilde for studenter, personale og nærområde. 
  • Skolen er miljøsertifisert i henhold til nasjonal standard. 
  • Studentene oppmuntres til å ta initiativ til og gjennomføre aktiviteter og tiltak for indre og ytre omstilling, gjerne lokalt på skolen. 
  • Skolen bidrar økonomisk til slike aktiviteter og tiltak. 
  • Skolen har etablert kontakt med miljøorganisasjoner og vitenskapelige institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. 
  • Skolen er aktiv i media i omstillingsspørmål.

Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no