studiereiser

Europa

Denne reisen handler om vårt eget Europa.

Reisen går med buss gjennom Danmark, til Tyskland og Tsjekkia. Byene Praha og Berlin vil være mål for reisen. I løpet av en uke vil vi se nærmere på Europas fortid, nåtid og fremtid. Det blir også rom for kultur, god mat og urbant storbyliv. En svært aktuell reise i et Europa som er i endring.

LINJEFAG

Studieretningen du velger for hele året.

SIDEEMNER

Fordypningsfag du velger før og etter jul.

VALGFAG

Fag du velger fire ganger i året.

STUDIEREISER

Reiser du kan velge i tillegg til linjereisene.

Design og utvikling: innoventi

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no