Studiereiser

Er du reiselysten kan du i tillegg til reisene på linja velge blant tre frivillige studiereiser som er åpne for alle som ønsker å bli med. Linjeturer og fellesturen til høyfjellet er inkludert i linjeprisen. De tre frivillige studiereisene koster ekstra.

Derfor er studiereisene på Risøya frivillige:

Vi er opptatt av klima og miljøproblematikk. Derfor kan du velge å ikke fly til utlandet, og likevel få et fullverdig folkehøyskoleår.

Vi vil at kostnadene for et folkhøyskoleår skal være lave.

Vår erfaring er at en del elever ikke ønsker å reise bort fra øya etter at de har blitt kjent med stedet og folkene, men heller vil være så mye og så lenge som mulig på Risøya.

Dersom du velger å delta på en studiereise, kommer denne kostnaden som et tillegg. Dersom du velger å ikke reise, vil du følge undervisningsopplegget hjemme på øya sammen med flertallet av elevene.

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no