Kostnader

​Undervisningen i folkehøyskolene er gratis. Studentene betaler for kost og losji og for utgifter til utstyr og reiser. I prisene ligger alle nødvendige utgifter, slik at det ikke skal komme ukjente pliktige småbeløp i tillegg.

Fellesutgiftene dekker:

 • Felles undervisnings-materiell, utstyr, bøker, m.m.
 • Årbok.
 • Ekskursjoner.
 • Kostnader ved valgfag.
 • Kostnader ved sideemne. (Gjelder ikke dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 3700 pga. utgifter til materiell og sertifisering.)

Noen linjer krever personlig utstyr som ikke inngår i linjetillegget. Se mer om dette i egne linjeskriv.

Innmeldingspenger

Ved bekreftelse på at du tar imot tildelt skoleplass, betaler du kr. 2500 i innmeldingspenger.

Betaling

Innbetalinger til skolen er tilpasset Lånekassens utbetalinger. Ved avbrutt skoleår, uansett årsak, betales det for 6 uker etter sluttdato.

Stipend og lån kan søkes i Statens lånekasse for utdanning. Spørsmål om lån og stipend rettes til Statens lånekasse på tlf. 04545 (telefontid 12.00-15.00) Studentene søker direkte til Lånekassen på Internett. Det er studentenes ansvar å søke stipend og lån! Mer info på www.lanekassen.no.

Kostnad for de ulike linjene:

Total kostnad for et skoleår er satt sammen av kostnader til kost/losji (76.500), kostnad til fellesutgifter (11.000) og kostnad til linjeutgifter.

Kostnad for kost/losji og kostnad til fellesutgifter er lik for alle og utgjør kroner 87.500, i tillegg kommer altså kostnad til linjeutgifter. Summen pr linje ser du her:

 • Dykking Maldivene: 87.500 + 32.000,- gir totalsum 119.500
 • Seil, surf, kite, reis: 87.500 + 32.000,- gir totalsum 119.500
 • Trening, friluftsliv og reise: 87.500 + 27.000 gir totalsum 114.500
 • Backpacker Afrika og Europa: 87.500 + 35.000 gir totalsum 122.500
 • Tegne, male, reise: 87.500 + 27.000 gir totalsum 114.500
 • Redning, sikkerhet, ledelse, Afrika: 87.500 + 35.000 gir totalsum 122.500
 • Reise, livsstil, helse: 87.500 + 28000 gir totalsum 115.500
 • Musikk, dans, drama, Los Angeles: 87.500 + 27000 gir totalsum 114.500
 • Gaming Los Angeles: 87.500 + 28.000 gir totalsum 115.500
 • Mat, opplevelse, reise: 87.500 + 30.000 gir totalsum 117.500
 • Aktiv bo og fritid: 87.500 + 21.000 gir totalsum *108.500

Ekstra kostnad for studiereiser:

Studiereisene er åpne for alle som ønsker å delta. Prisene på studiereiser er avhengige av antall reisende, endringer i kurser og destinasjoner. Vi kan derfor kun oppgi omtrentlige priser for disse reisene.

 • Dykk i Maldivene ca.18.000
 • Opplev London ca 7.000
 • Seil i Kroatia ca 10.000

Eventuelle tillegg:

 • Båtførerprøven inngår i noen linjer og kan også velges som valgfag. Eksamensgebyr ca. kr. 750.
 • På grunn av en usikker valutasituasjon og usikkerhet knyttet til flybillettkostnader, kan det komme til å påløpe ekstra kostnader i forbindelse med linjereiser til utlandet.
 • Dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 3700 pga. utgifter til materiell og sertifisering.
 • Enkeltrom koster kr 4000 pr år. Vi kan ikke love enkeltrom til alle som ønsker det.

Forsikringer:

Du trenger reiseforsikring og innboforsikring. Sjekk om du allerede har hjemforsikring, felles reiseforsikring eller lignende som dekker dine behov for reise og fritid.

Husk å undersøke dette – før uhellet er ute!

Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no