Kostnader

​Undervisningen i folkehøyskolene er gratis. Studentene betaler for kost og losji og for utgifter til utstyr og reiser. I prisene ligger alle nødvendige utgifter, slik at det ikke skal komme ukjente pliktige småbeløp i tillegg.

Fellesutgiftene dekker:

 • Felles undervisnings-materiell, utstyr, bøker, m.m.
 • Årbok.
 • Ekskursjoner.
 • Vinteraktivitetsuke på fjellet.
 • Kostnader ved valgfag.
 • Kostnader ved sideemne. (Gjelder ikke dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 3500 pga. utgifter til materiell og sertifisering.)

Noen linjer krever personlig utstyr som ikke inngår i linjetillegget. Se mer om dette i egne linjeskriv.

Innmeldingspenger 

Ved bekreftelse på at du tar imot tildelt skoleplass, betaler du kr. 2000 i innmeldingspenger.

Betaling 

Innbetalinger til skolen er tilpasset Lånekassens utbetalinger. Ved avbrutt skoleår, uansett årsak, betales det for 6 uker etter sluttdato.

Stipend og lån kan søkes i Statens lånekasse for utdanning. Spørsmål om lån og stipend rettes til Statens lånekasse på tlf. 04545 (telefontid 12.00-15.00) Studentene søker direkte til Lånekassen på Internett. Det er studentenes ansvar å søke stipend og lån! Mer info på www.lanekassen.no.

Kostnad for de ulike linjene:

Total kostnad for et skoleår er satt sammen av kostnader til kost/losji (74.000), kostnad til fellesutgifter (13.000) og kostnad til linjeutgifter.

Kostnad for kost/losji og kostnad til fellesutgifter er lik for alle og utgjør kroner 87.000, i tillegg kommer altså kostnad til linjeutgifter. Summen pr linje ser du her:

 • Dykking Maldivene: 87000 + 32000,- gir totalsum 119.000
 • Seil-Surf-Kite: 87.000 + 29.000,- gir totalsum 116.000 
 • Trening, friluftsliv og reise: 87.000 + 25.000 gir totalsum 112.000
 • Reise, aktivitet, GoPro: 87.000 + 32.000 gir totalsum 119.000
 • Tegne - male - reise: 87.000 + 21.000 gir totalsum 108.000
 • Redning, Sikkerhet og Ledelse: 87.000 + 32.000 gir totalsum 119.000
 • Reise, livsstil og Helse: 87.000 + 26000 gir totalsum 113.000
 • Musikk, artist, Los Angeles: 87.000 + 32000 gir totalsum 119.000
 • Welcome to Norway: 87.000 + 15.000 gir totalsum 102.000
 • Aktiv bo og fritid: 87.000 + 20.000 gir totalsum 107.000*

Kostnader for særskilt tilrettelegging må påregnes. Det kan søkes offentlig støtte til dette. Kontakt skolen for informasjon.

Ekstra kostnad for studiereiser:

Studiereisene er åpne for alle som ønsker å delta. Prisene på studiereiser er avhengige av antall reisende, endringer i kurser og destinasjoner. Vi kan derfor kun oppgi omtrentlige priser for disse reisene.

 • Dykk i Maldivene ca.18.000
 • Opplev London ca 7.000
 • Seil i Kroatia ca 9.000
 • Fellestur til Høyfjellet er inkludert i linjeprisen
 • Om du velger bort studiereiser for å få 100% Risøya er det ingen ekstra utgifter!


Eventuelle tillegg:

 • Båtførerprøven inngår i noen linjer og kan også velges som valgfag. Eksamensgebyr ca. kr. 700.
 • På grunn av en usikker valutasituasjon kan det komme til å påløpe ekstra kostnader i forbindelse med linjereiser til utlandet.
 • Dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 3500 pga. utgifter til materiell og sertifisering.
 • Enkeltrom koster kr 4000 pr år. Vi kan ikke love enkeltrom til alle som ønsker det.

Forsikringer:

Du trenger reiseforsikring og innboforsikring. Sjekk om du allerede har hjemforsikring, felles reiseforsikring eller lignende som dekker dine behov for reise og fritid.

Husk å undersøke dette – før uhellet er ute!

Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no