Kostnader

​Undervisningen i folkehøyskolene er gratis. Studentene betaler for kost og losji og for utgifter til utstyr og reiser. I prisene ligger alle nødvendige utgifter, slik at det ikke skal komme ukjente pliktige småbeløp i tillegg.

Fellesutgiftene dekker:

 • Felles undervisnings-materiell, utstyr, bøker, m.m.
 • Årbok.
 • Ekskursjoner.
 • Kostnader ved valgfag.
 • Kostnader ved sideemne. (Gjelder ikke dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 5.000 pga. utgifter til materiell og sertifisering.)
 • Wifi. Det er dekning på internatene, og i alle undervisningsrom, men det kan gå tregt av og til hvis mange benytter mye kapasitet samtidig.

Noen linjer krever personlig utstyr som ikke inngår i linjetillegget. Se mer om dette i egne linjeskriv.

Innmeldingspenger

Ved bekreftelse på at du tar imot tildelt skoleplass, betaler du kr. 2500 i innmeldingspenger.

Betaling

Første faktura kommer i begynnelsen av august og forfaller til betaling 15. august. Resten av skolepengene blir fakturert månedlig, og er tilpasset Lånekassens utbetalinger. Ved avbrutt skoleår, uansett årsak, betales det for 6 uker etter sluttdato.

Stipend og lån:

Du kan søke lån og stipend Stipend i Statens lånekasse for utdanning. Spørsmål rettes til Statens lånekasse på tlf. 04545 (telefontid 12.00-15.00) Elevene søker direkte til Lånekassen på Internett. Det er elevenes ansvar å søke stipend og lån! Mer info på www.lanekassen.no.

Kostnad for de ulike linjene:

Total kostnad for et skoleår er satt sammen av kostnader til kost/losji (90 500), kostnad til fellesutgifter (13 000) og kostnad til linjeutgifter.

Kostnad for kost/losji og kostnad til fellesutgifter er lik for alle og utgjør samlet kroner 103 500, i tillegg kommer kostnad til linja. Summen pr linje ser du her:

Kostnader

Ekstra kostnad for studiereiser:

Studiereisene er åpne for alle som ønsker å delta. Prisene på studiereiser er avhengige av antall reisende, endringer i kurser, priser fra leverandører samt destinasjoner. Vi kan derfor kun oppgi omtrentlige priser for disse reisene.

 • Dykk i Maldivene ca. 23 000
 • Seil i Kroatia ca. 16 000
 • Friluftsliv Svalbard ca 14 000

Eventuelle tillegg:

 • Båtførerprøven inngår i noen linjer og kan også velges som valgfag. Eksamensgebyr ca. kr. 850.
 • På grunn av en usikker valutasituasjon og usikkerhet knyttet til flybillettkostnader, kan det komme til å påløpe ekstra kostnader i forbindelse med linjereiser til utlandet.
 • Dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 5 000 pga. utgifter til materiell og sertifisering.
 • Enkeltrom koster kr 4 000 pr år. Vi kan ikke love enkeltrom til alle som ønsker det.

Forsikringer:

Du trenger reiseforsikring og innboforsikring. Sjekk om du allerede har hjemforsikring, felles reiseforsikring eller lignende som dekker dine behov for reise og fritid.

Husk å undersøke dette – før uhellet er ute!

Annet:

Risøy folkehøyskole forholder seg til reiseanbefalinger fra norske myndigheter. Det betyr at det kan bli nødvendig å endre reisemål i forhold til det som er planlagt. Skolen vil i en slik situasjon tilstrebe å holde kostnadene ved endring av reisemål på samme nivå som ved planlagt reise, om det ikke er mulig, kan reisen bli avlyst uten å bli erstattet av annet reisemål.

Salgsbetingelser for Risøy Folkehøyskole:

Salgsbetingelser Risøy FHS

Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no