Kostnader

​Undervisningen i folkehøyskolene er gratis. Studentene betaler for kost og losji og for utgifter til utstyr og reiser. I prisene ligger alle nødvendige utgifter, slik at det ikke skal komme ukjente pliktige småbeløp i tillegg.

Fellesutgiftene dekker:

 • Felles undervisnings-materiell, utstyr, bøker, m.m.
 • Årbok.
 • Ekskursjoner.
 • Kostnader ved valgfag.
 • Kostnader ved sideemne. (Gjelder ikke dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 5.000 pga. utgifter til materiell og sertifisering.)
 • Wifi. Det er dekning på internatene, og i alle undervisningsrom, med det kan gå tregt av og til hvis mange benytter mye kapasitet samtidig.

Noen linjer krever personlig utstyr som ikke inngår i linjetillegget. Se mer om dette i egne linjeskriv.

Innmeldingspenger

Ved bekreftelse på at du tar imot tildelt skoleplass, betaler du kr. 2500 i innmeldingspenger.

Betaling

Første faktura kommer i begynnelsen av august og forfaller til betaling 15. august. Resten av skolepengene blir fakturert månedlig, og er tilpasset Lånekassens utbetalinger. Ved avbrutt skoleår, uansett årsak, betales det for 6 uker etter sluttdato.

Stipend og lån:

Du kan søke lån og stipend Stipend i Statens lånekasse for utdanning. Spørsmål rettes til Statens lånekasse på tlf. 04545 (telefontid 12.00-15.00) Studentene søker direkte til Lånekassen på Internett. Det er studentenes ansvar å søke stipend og lån! Mer info på www.lanekassen.no.

Kostnad for de ulike linjene:

Total kostnad for et skoleår er satt sammen av kostnader til kost/losji (82.000), kostnad til fellesutgifter (12.000) og kostnad til linjeutgifter.

Kostnad for kost/losji og kostnad til fellesutgifter er lik for alle og utgjør samlet kroner 94.000, i tillegg kommer kostnad til linjeutgifter. Summen pr linje ser du her:

 • Dykking: 94.000 + 36.000,- gir totalsum 130.000
 • Seil, surf, kite: 94.000 + 34.000,- gir totalsum 128.000
 • Trening, friluftsliv og reise: 94.000 + 34.000 gir totalsum 128.000
 • Diskgolf: 94.000 + 30.000 gir totalsum 124.000
 • Tegne, male, reise: 94.000 + 32.000 gir totalsum 126.000
 • Redning, sikkerhet, reise: 94.000 + 31.000 gir totalsum 125.000
 • Reise, livsstil, helse: 94.000 + 32.000 gir totalsum 126.000
 • Musikk, dans, drama: 94.000 + 31.000 gir totalsum 125.000
 • Gaming Europa: 94.000 + 27.000 gir totalsum 121.000
 • Utendørs: 94.000 + 34.000,- gir totalsum 128.000
 • Aktiv bo og fritid: 94.000 + 23.000 gir totalsum *117.000

Ekstra kostnad for studiereiser:

Studiereisene er åpne for alle som ønsker å delta. Prisene på studiereiser er avhengige av antall reisende, endringer i kurser og destinasjoner. Vi kan derfor kun oppgi omtrentlige priser for disse reisene.

 • Dykk i Maldivene ca.19.500
 • Seil i Kroatia ca. 12.000

Eventuelle tillegg:

 • Båtførerprøven inngår i noen linjer og kan også velges som valgfag. Eksamensgebyr ca. kr. 850.
 • På grunn av en usikker valutasituasjon og usikkerhet knyttet til flybillettkostnader, kan det komme til å påløpe ekstra kostnader i forbindelse med linjereiser til utlandet.
 • Dykking sideemne som har en ekstra kostnad på kr. 5000 pga. utgifter til materiell og sertifisering.
 • Enkeltrom koster kr 4000 pr år. Vi kan ikke love enkeltrom til alle som ønsker det.

Forsikringer:

Du trenger reiseforsikring og innboforsikring. Sjekk om du allerede har hjemforsikring, felles reiseforsikring eller lignende som dekker dine behov for reise og fritid.

Husk å undersøke dette – før uhellet er ute!

Annet:

Risøy folkehøyskole forholder seg til reiseanbefalinger fra norske myndigheter. Det betyr at det kan bli nødvendig å endre reisemål i forhold til det som er planlagt. Skolen vil i en slik situasjon tilstrebe å holde kostnadene ved endring av reisemål på samme nivå som ved planlagt reise, om det ikke er mulig, kan reisen bli avlyst uten å bli erstattet av annet reisemål.

Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no