Av livet, om livet, for livet.

Allerede i 1936, da det første kullet med elever kom til Risøya, var visjonene og målsettingen til skolen klart definert: Risøya skulle forberede unge mennesker på det livet de skulle komme til å møte når de mønstret på et skip og seilte ut i den store verden.

Forberedelsene skulle forankres i faglig kompetanse og personlig utvikling innenfor et kristent verdigrunnlag. Visjonene fra skolens grunnleggere er fortsatt levende, og vi som er ansatt ved skolen er glade for å kunne videreføre lange og solide tradisjoner med å forberede unge mennesker til det livet har å by på.

Vi bygger skolehverdagen vår på 3 søyler: Faglig, personlig og kristen. Her følger en kort beskrivelse av hva vi legger i de tre begrepene:

Personlig

DSC_0004.JPG#asset:307

Vår pedagogikk bygger på ideene til Nicolay Fredrik Severin Grundtvig (1783-1872), som i sin tid var en radikal samfunns-refser. Grundtvig mente at elever og lærere må være likeverdige og at det er det levende ord og den gode dialogen med andre mennesker som er den viktigste arenaen for personlig utvikling. I folkehøyskoleåret skal elevene lære av livet, om livet og for livet.

Vi fokuserer spesielt på utvikling innenfor utvalgte kvaliteter som vi omtaler som våre bautaer. Det er kvalitetene: Ærlig, ansvarlig, trygg, meningssøkende, medmenneskelig og skapende.

Faglig

MR12904.JPG#asset:368

Vi vil være en skole med høyt faglig nivå og solid undervisning. Vi ønsker at elevene hos oss skal tilegne seg kunnskap, ferdigheter og erfaring som gir god faglig utvikling. Vi legger også til rette for stor grad av egenaktivitet og fordypning innen ulike fagfelt for elevene.

Kristen

DSC_0041.JPG#asset:367

Risøy fhs er en kristen folkehøyskole. Vi ønsker at elevene skal møte en åpen og inkluderende tro på Risøya, og at de skal utvikle seg som meningssøkende personer i møte med alle de livssyn som våre elever representerer. Vi respekterer at din tro er din privatsak, men utfordrer deg til å dele tanker, synspunkter og meninger om tro med oss andre. Det kan være lærerikt for alle.

Vår tro har plass til alle elever og ansatte. Vi leter etter det som forener, og ikke det som splitter. Våre elever skal være trygge på at de er akseptert og respektert uavhengig av livssyn, funksjonsnivå, økonomiske forutsetninger, kulturelle forskjeller, legning eller prestasjoner.

Vår tro tåler mangfold, variasjon, ulikheter og annerledeshet.

Vi legger til rette for treffpunkt i løpet av uka hvor elevene har anledning til å utfordre og å bli utfordret på spørsmål knyttet til tro og tvil. Du inviteres til å delta, men du må ikke.

Vi mener at faglig og personlig utvikling på et kristent ­verdigrunnlag med særskilt vekt på våre bautaer, gir et år for livet.

Våre stifterorganisasjoner er Normisjon, Sjømannskirken og Broderkretsen på havet.

Gå tilbake

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no