studiereiser

100% Risøya

Velg å bli på øya! Du må gjerne være med på en studiereise, men mange av våre studenter velger heller å bli på øya.

Dersom du velger å delta på en studiereise, kommer denne kostnaden som et tillegg. Dersom du velger å bli på øya, vil du følge ordinær undervisning hjemme sammen med flertallet av elevene. Det er alltid et godt alternativ å være på skolen, både for lommeboka og for klimaet. Etterhvert vil man oppdage at mye av folkehøyskoleåret handler om det som skjer på øya sammen med folkene der. Vi kaller dette for 100% Risøya!

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no