studiereiser

100% Risøya

Velg å bli på øya! Du må gjerne være med på en studiereise, men mange av våre studenter velger heller å bli på øya.

Det er alltid er et godt alternativ å velge 100% Risøya.

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no