sidelinje

Kunst

Estetisk, skapende og kreativt

Sidelinje Kunst er et glimrende alternativ for deg som liker å være skapende. Her kan du uttrykke deg på menge ulike måter, med flere ulike materialer og få kyndig og god veiledning.

Sidelinje Kunst velger du etter at du har begynt på Risøya.

Ønsker du å fordype deg kan du velge Tegne, male, reise som hovedlinje.

Sidelinjer

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no